Mgr. Milan Malota

Bakalářská práce

Layout Configuration for Message Sequence Charts

Layout Configuration for Message Sequence Charts
Anotace:
Message Sequence Chart (MSC) je formalizmus pro specifikaci komunikace mezi entitami v systému. Pro kreslení a usnadnění práce s tímto formalizmem je ve spolupráci s ANF DATA, spol. s r. o. a Institutem teoretické informatiky vyvíjen nástroj nazvaný Sequence Chart Studio (SCStudio). SCStudio poskytuje několik překreslovacích algoritmů, které různými způsoby mění tyto diagramy. Jeden z těchto nástrojů …více
Abstract:
Message Sequence Chart (MSC) is formalism for specification of communication between entities in the system. For drawing and facilitating work with this formalism Sequence Chart Studio (SCStudio) is being developed within the joint project of ANF DATA, spol. s r. o. and the research centre Institute for Theoretical Computer Science (ITI). SCStudio provides several transformers which are changing the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Václav Vacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika