Bc. David Fejta

Diplomová práce

Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina

Juvenile Criminality and Causes of Crime in the Vysočina Region
Anotace:
Tématem diplomové práce je problematika související s jedním ze závažných společenských problémů v boji s kriminalitou, týkající se protiprávních činů dětí. Snižování a omezování páchání trestné činnosti ze strany pachatelů z řad dětí a mládeže se jeví jako jedna z významných priorit naší společnosti a proto by se jí mělo dostat dostatečné pozornosti. V teoretické části práce jsou rozpracovány poznatky …více
Abstract:
The theme of this diploma work covers issues relating to one of the major social problems in combating crime with regard to offences carried out by children and young people. The reduction and limitation of criminal activity by young offenders and children appears as one of the major priorities of our society and it should therefore be given adequate attention. In the theoretical part of the work, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ilona Kočvarová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fejta, David. Kriminalita mladistvých a příčiny páchání trestné činnosti v Kraji Vysočina. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika