Bc. Lucia Malastová

Diplomová práce

Motivace ke korupčnímu chování – ověření ekonomickým experimentem

Corruption behaviour motives - investigation using economic experiment
Abstract:
The goal of the submitted master thesis “Motivation to corruption – Economical experiment” is to explore the motivations of subjects in various roles to engage in corruption. Particularly. how the wage of public officials influences their motivation to accept bribe in the corruption situation. In the first chapter, author explains the main terms - corruption and motivation. The second chapter contains …více
Abstract:
Cieľom práce s názvom „Motivace ke korupčnímu chování – ověření ekonomickým experimentem“ je skúmať motivácie subjektov v rôznych roliach podieľať sa na korupcii a konkrétne zistiť, ako výška platu úradníkov vplýva na ich motiváciu prijímať úplatok. V prvej kapitole sa autorka venuje objasneniu problematiky základných pojmov korupcia a motivácia. Druhá kapitola obsahuje teoretický prístup k experimentu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloš Fišar
  • Oponent: Ing. Matúš Kubák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Práce na příbuzné téma