Daniela Solková

Bakalářská práce

Zaměstnanecké benefity vybraného obchodního závodu

Employee benefits of the selected business enterprise
Anotace:
V této bakalářské práci jsou na základě teoretických výpočtů a analýz postupně vyhodnoceny jednotlivé zaměstnanecké benefity v předem vybraném obchodním závodě. Na základně dat ze SAP systému společnosti je srovnána efektivita daných benefitů, jejich využití, i samotná nákladovost jednotlivých benefitů. Následně je provedeno dotazování aktuálních zaměstnanců společnosti na oblíbenost zaměstnaneckých …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates individual employee benefits in a given company, based on theoretical calculations and analysis. The effectiveness of the given benefitsits use and the costs alone are compared based on the data taken from the SAP systém. Further on it looks upon the results of a questionnaire completed by the current employees of the company looking at which are deductible and which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ohnyn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management