Bc. Lenka Mrázová, DiS.

Master's thesis

Alkohol a jiné návykové látky při řízení silničních vozidel

Alcohol and other Drugs when Driving motor Vehicles
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem alkoholu a jiných návykových látek při řízení silničních vozidel, jenž představuje do současné doby velmi diskutovaný problém, zejména z hlediska aplikační praxe. V práci jsou vymezeny základní termíny tvořící teoretický základ předmětné problematiky, jednotlivé aplikační postupy, na jejichž základě je zjišťována přítomnost alkoholu a jiných návykových …more
Abstract:
The submitted diploma thesis addresses the issue of DUI - i.e., driving a motor vehicle under the influence of alcohol or other drugs, which continues to be the subject matter of hot debates, especially from the vantage point of applied practice. The paper gives definitions for the basic terms that form the theoretical basis underlying the issue at hand, and describes the individual procedures used …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 5. 2014
  • Supervisor: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Public Policy / Public Administration

Theses on a related topic