Bc. Lenka Mrázová, DiS.

Master's thesis

Alkohol a jiné návykové látky při řízení silničních vozidel

Alcohol and other Drugs when Driving motor Vehicles
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem alkoholu a jiných návykových látek při řízení silničních vozidel, jenž představuje do současné doby velmi diskutovaný problém, zejména z hlediska aplikační praxe. V práci jsou vymezeny základní termíny tvořící teoretický základ předmětné problematiky, jednotlivé aplikační postupy, na jejichž základě je zjišťována přítomnost alkoholu a jiných návykových …viac
Abstract:
The submitted diploma thesis addresses the issue of DUI - i.e., driving a motor vehicle under the influence of alcohol or other drugs, which continues to be the subject matter of hot debates, especially from the vantage point of applied practice. The paper gives definitions for the basic terms that form the theoretical basis underlying the issue at hand, and describes the individual procedures used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 5. 2014
  • Vedúci: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Public Policy / Public Administration

Práce na příbuzné téma