Bc. Kateřina Šenková

Master's thesis

Marketingová komunikace neziskové organizace WIDE

The Marketing Communication of the WIDE Non-profit Organisation
Anotácia:
Cílem této diplomové práce je návrh marketingového komunikačního mixu neziskové organizace WIDE. Teoretická práce obsahuje shrnutí nejdůležitějších poznatků týkajících se neziskových organizací, marketingové komunikace a marketingového výzkumu v této oblasti. Praktická část práce je zaměřena na zhodnocení současné komunikace zvolené organizace a analýzu sekundárních dat v souvislosti s preferencemi …viac
Abstract:
The aim of this master's thesis is to design a proposal of a marketing communication mix of the WIDE non-profit organisation. The theoretical part contains a summary of the most important findings concerning non-profit organisations, marketing communication, and marketing research. The practical part is focused on the evaluation of the current communication of the selected organisation and the analysis …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Eva Šviráková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šenková, Kateřina. Marketingová komunikace neziskové organizace WIDE. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe