Bc. Michaela Sanitráková

Diplomová práce

Projekt inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image

Project of Marketing Communications Inovation for Buddy System Zlín with Image Improvement Purpose
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image. Cílem práce je tedy vytvoření projektu inovace jednotlivých nástrojů marketingové komunikace této studentské organizace, který povede ke zlepšení její celkové image. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši odborné literatury, …více
Abstract:
This thesis deals with innovation of marketing communications for Buddy System Zlín with image improvement purpose topic. The main objective of the thesis is to create a project of innovation of single marketing communications tools for the students' organization what will lead onwards to its general image improvement. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Kacr, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sanitráková, Michaela. Projekt inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing