Bc. Michaela Sanitráková

Master's thesis

Projekt inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image

Project of Marketing Communications Inovation for Buddy System Zlín with Image Improvement Purpose
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image. Cílem práce je tedy vytvoření projektu inovace jednotlivých nástrojů marketingové komunikace této studentské organizace, který povede ke zlepšení její celkové image. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část obsahuje rešerši odborné literatury, …more
Abstract:
This thesis deals with innovation of marketing communications for Buddy System Zlín with image improvement purpose topic. The main objective of the thesis is to create a project of innovation of single marketing communications tools for the students' organization what will lead onwards to its general image improvement. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015
Accessible from:: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Josef Kacr, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Sanitráková, Michaela. Projekt inovace marketingové komunikace Buddy Systemu Zlín s cílem zlepšení jeho image. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Management and Marketing