Theses 

Brand ako cenné nehmotné aktívum organizácie – Bc. Kristián Baffi

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kristián Baffi

Diplomová práce

Brand ako cenné nehmotné aktívum organizácie

Brand as a valuable intangible asset of the organization

Abstract: Bc. Kristián Baffi: Brand as a valuable intangible asset of the organization. Master's thesis. Banking Institute University of Prague, Foreign University Banska Bystrica. Department of Economics and valuation. Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Year of defense: the 2014th, Number of pages: 74. The basic objective of this thesis is to define the issue of trademark valuation and also to point out the possibilities of the usage of its value as a very important factor that plays a key role in the creation of company property. For the analysis was chosen producer of german electronics Robert Bosch GmbH and Adolf Würth GmbH & Co. KG. There was done the analysis of brand building approach for the corporate brand, including the concrete tools for brand support. At the end there was a focus on results analysis, evaluation of the conformity with corporate brand strategy and recommendations for the future were designed.

Abstract: Bc. Kristián Baffi: Brand ako cenné nehmotné aktívum organizácie. Diplomová práca. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie a oceňovania. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Rok obhajoby: 2014. Počet strán: 74. Základným cieľom tejto diplomovej práce je vymedziť problematiku ohodnotenia obchodnej značky a zároveň poukázať aj na možnosti využitia jej hodnoty ako veľmi dôležitého faktora, ktorý sa významne podieľa na tvorbe majetku podniku. Pre analýzu a porovnanie boli zvolený výrobca nemeckej eletroniky Robert Bosch GmbH a spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG. Pre tieto značky bola vykonaná analýza stratégie jej budovania a konkrétnych aktivít slúžiacich k podpore budovania značky. Na záver boli výsledky analýzy vyhodnotené a boli vyvodené odporúčania pre ďalší vývoj.

Klíčová slova: Obchodná značka, eqvita značky, nehmotný majetok, know-how, Trademark, eqvita brand, intangible property

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:50, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz