František Kraus

Bakalářská práce

Corruption in the Christian Nation: "Does the Christian Faith Influence the Level of Corruption Within a Society?"

Korupce v křesťanském národě: „Ovlivňuje křesťanská víra úroveň korupce ve společnosti?“
Anotace:
Jaké veličiny patří mezi determinanty korupce? Tato práce vychází z současných metod hodnocení příčin výskytu korupce v různých zemích, pomocí čistě ekonomických determinantů jako jsou agregátní důchod, úroveň vzdělání, otevřenost mezinárodnímu obchodu nebo výše zdanění. Tato metoda je dále rozšířena o proměnné mapující náboženství sledovaných států jako příklad institucionálních determinantů. Víra …více
Abstract:
What are the determinants of corruption? This thesis builds upon contemporary approaches to assessing the level of corruption in different countries using purely economic determinants such as the aggregate income, level of education, openness to trade or taxation. This method is further enhanced by involving variables mapping the religiosity of the surveyed states as institutional determinants. Faith …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Houdek
  • Oponent: Miroslav Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37138