Theses 

Programování součásti pro 4-osé programování – Bc. Martin Koňařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martin Koňařík

Diplomová práce

Programování součásti pro 4-osé programování

Programming Methods of Multiaxis CNC Machine Tools

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá programováním a obráběním zkušebních dílů pomocí frézování. Cílem této práce je vytvoření a otestování postprocesorů pro školní frézku FC 16 CNC. Teoretická část se zabývá frézováním s použitím CNC techniky a vysvětlení pojmu postprocesor. Praktická část se zabývá možnými strategiemi při programování v NX 9.0 dalším krokem je naprogramování postprocesoru pro ovládání jednotlivých os školní frézky a ověření jejich funkčnosti na jednoduchých dílech.

Abstract: This thesis deals with programming and machining test parts using milling . The aim of this thessis is to create and test postprocessors for school FC 16 CNC milling machine . The theoretical part deals with the use of CNC milling techniques and explanation of the postprocessor term. The practical part deals with the possible strategies for programming in NX 9.0. The next step is to programing the postprocessor for controlling the individual axis school milling machine and verify their functionality for simple parts.

Klíčová slova: Frézování, CNC, postprocesor, frézka, NX

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40558 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Koňařík, Martin. Programování součásti pro 4-osé programování. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 22:18, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz