Lucie Hanušová

Bachelor's thesis

Přeprava nebezpečných látek (ADR)

Transport of hazardous materials (ADR)
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečných látek, jejich členěním, značením a způsobem přepravy. Je zaměřena především na silniční dopravu a její zabezpečení. Zahrnuje informace o školení řidičů, odpovědnosti účastníků, závazné dokumenty atp. Pozornost je věnována legislativě v tuzemském i evropském prostředí. Práce je provázána poznatky z praxe ve vybraném podniku, který pracuje s …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on a set of problems of hazardous substances, their sorting, labeling and method of transportation, especially for road transport and its security. There is included information about training of drivers, responsibility of participants, binding documents, etc. Attention is given to legislation in our country and in Europe. The bachelor thesis contains practical knowledge …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Zdeněk Matěja, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hanušová, Lucie. Přeprava nebezpečných látek (ADR). Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní