Bc. Monika Neumannová, DiS.

Bakalářská práce

Domácí násilí z trestněprávního pohledu

Domestic violence from the perspective of criminal law
Anotace:
Svou práci jsem rozdělila na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se skládá ze sedmi kapitol. V První kapitole se zmiňuji obecně o domácím násilím, dále popisuji důležité pojmy, týkající se mé práce. Ve třetí kapitole píši o historii domácího násilí. V ostatních kapitolách jsem rozdělila domácí násilí podle forem, také jsem začlenila oběti dle věku a pohlaví. Nedílnou součástí je i právní …více
Abstract:
My bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical section. The theoretical part consists of seven chapters. The first chapter contains explanation of definition of domestic violence. In the next two chapters there are important definitions for my final paper and history of how the domestic violence was reflected in time by law. In next chapter, there is domestic violence classified by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Oliberius

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní