Bc. Vojtěch Kundrát

Diplomová práce

Příprava nanovláken pomocí elektrostatického zvlákňování

Preparation of nanofibers by electrospinning
Anotace:
Cílem práce bylo získat nanovlákenné oxidy uranu a thoria. Byly zvoleny dva přístupy vycházející ze složení zvlákňovaného roztoku a použitého prekurzoru anorganických vláken. Zvláknění bylo provedeno z vodného a bezvodého roztoku, přičemž jako prekurzory byly zvoleny dusičnany a 2,4-pentandionátové komplexy uranylu a thoria. Zvláknění bylo provedeno v laboratorním a poloprovozním měřítku. Byly studovány …více
Abstract:
The goal of this work was to prepare nanofibrous oxides of uranium and thorium. Two approaches were chosen based on different composition of electrospinning solutions and different inorganic precursors. Electrospinning was performed from aqueous and organic solvent based solutions. Uranyl and thorium nitrates and 2,4 pentandionates were used as precursors. Electrospun fibers were prepared in laboratory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta