Bc. Jaroslav Hudeček

Bachelor's thesis

Dvojhvězdy nízké hmotnosti

Low mass binaries
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice málo hmotných dvojhvězd a s nimi spojené nekonzistence mezi modelovými předpověďmi a skutečně pozorovanými hodnotami. V úvodu práce je zmíněno několik základních poznatků o proměnných hvězdách a jejich klasifikaci. Další část práce se pak zabývá přímo problematikou málo hmotných hvězd. V závěru jsou prezentovány výsledky vlastních pozorování a odvozené fyzikální …more
Abstract:
This thesis studies the issues about low mass binaries (LMB), like inconsistencies between the predicted and observed values. The opening section contains a brief introduction to the variable stars problematic and their classification. Middle section is focused on the main issue – the low mass binaries. The closing section presents my own observations and derived physical parameters for one of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Miloslav Zejda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Physics / Astrophysics

Theses on a related topic