MUDr. Markéta Vrbová, Ph.D.

Disertační práce

Imunitní systém a vnější prostředí

Immune system and external environment
Anotace:
Vývoj a modulace imunitní odpovědi probíhají od nejranějšího věku po narození dítěte v návaznosti na podmínky, jimž je jedinec vystaven, po celý život. Vliv změn vnějšího prostředí na rozvoj poruch imunitního systému, zejména alergických onemocnění, je již široce přijímán navzdory chybějící znalosti přesných mechanismů. Pro zachycení změn a porozumění mechanismům je klíčová kontinuita sledování. Nové …více
Abstract:
The development and modulation of an immune response have been occurring throughout the life since the earliest age after the birth, following the conditions to which an individual is exposed. The influence of environmental factors on the development of immune system disorders, especially allergic diseases, has already been widely accepted despite the lack of knowledge of the exact mechanisms. Continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 3. 2021
  • Vedoucí: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D., prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta