RNDr. Jan Krčál, Ph.D.

Disertační práce

Formal Analysis of Discrete-Event Systems with Hard Real-Time Bounds

Formal Analysis of Discrete-Event Systems with Hard Real-Time Bounds
Anotace:
Systémy řízené diskrétními událostmi (DES) jsou široce používané jako modelovací formalismus v pravděpodobnostní verifikaci a analýze výkonnosti. Chování těchto modelů je určeno diskrétními událostmi, které nastávají náhodně ve spojitém čase. Zabýváme se dopadem pevných časových hranic v těchto systémech, jako např. hranice čekání v rámci modelu nebo časová hranice v jeho požadovaném chování. Dříve …více
Abstract:
Discrete-event systems (DES) are widely used as a modelling formalism in probabilistic verification and performance evaluation. The behaviour of these models is driven by discrete events that occur randomly in continuous time. We study the impact of hard real-time bounds within DES such as time-outs changing the state of the model or deadlines in the specification of the desired behaviour of the model …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
  • Oponent: Prof. Dr. Christel Baier, Dr. Patricia Bouyer-Decitre

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika (čtyřleté) / Informatika