RNDr. Jan Krčál, Ph.D.

Doctoral thesis

Formal Analysis of Discrete-Event Systems with Hard Real-Time Bounds

Formal Analysis of Discrete-Event Systems with Hard Real-Time Bounds
Abstract:
Systémy řízené diskrétními událostmi (DES) jsou široce používané jako modelovací formalismus v pravděpodobnostní verifikaci a analýze výkonnosti. Chování těchto modelů je určeno diskrétními událostmi, které nastávají náhodně ve spojitém čase. Zabýváme se dopadem pevných časových hranic v těchto systémech, jako např. hranice čekání v rámci modelu nebo časová hranice v jeho požadovaném chování. Dříve …more
Abstract:
Discrete-event systems (DES) are widely used as a modelling formalism in probabilistic verification and performance evaluation. The behaviour of these models is driven by discrete events that occur randomly in continuous time. We study the impact of hard real-time bounds within DES such as time-outs changing the state of the model or deadlines in the specification of the desired behaviour of the model …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 10. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2014
  • Supervisor: prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D.
  • Reader: Prof. Dr. Christel Baier, Dr. Patricia Bouyer-Decitre

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Doctoral programme / field:
Informatics (4-years) / Informatics