Bc. Renata Menšíková

Diplomová práce

Sociální pedagogika v dílech českých pedagogů

Social pedagogy at works of czech pedagogues
Anotace:
Tato předkládaná diplomová práce popisuje vznik, vývoj a formování sociální pedagogiky. Sleduje její historický vývoj ve vybraných zemích, z nichž největší důraz je zde kladen na Českou republiku. Dále se zabývá sociální pedagogikou na Slovensku, v Polsku, v Němec-ku a v Rakousku. Velká část práce je zaměřena na vybrané české pedagogy, v jejichž tvorbě se vyskytují témata sociální pedagogiky, v menší …více
Abstract:
This diploma thesis describes beginnings and formation process of social pedagogy. Thesis is following its historical development in selected countries, specifically the Czech Republic. It also deals with social pedagogy in the Slovak Republic, Poland, Germany and Austria. Most part of the thesis is focused on Czech educators in whose work the themes of social pedagogy are occurring, in lesser extent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014
Zveřejnit od: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Menšíková, Renata. Sociální pedagogika v dílech českých pedagogů. Brno, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe