Yveta BURÝŠKOVÁ

Bakalářská práce

Postavení ústavu pro výkon zabezpečovací detence v současné penitenciární praxi

Status of institute for security detention in current penitential practice
Anotace:
Úkolem bakalářské práce je objasnění důvodů pro vznik detenčních ústavů. Jedná se o typ zařízení, které slouží k izolaci zvlášť nebezpečných osob. Jsou jimi lidé, kteří spáchali trestný čin,ale pro nepříčetnost jsou zbaveni trestní odpovědnosti. Teoretická část líčí počátky českého vězeňství, popisuje výkon odnětí svobody a práci odborných zaměstnanců. Praktická část se důkladněji zabývá pojmem "detenční …více
Abstract:
The aim of bachelor´s thesis is clarification of reasons for establishment of detention institutes. These institutes were established for isolation of extremely dangerous persons. These are people who perpetrated criminal act but due to insanity they are exempt from crime responsibility. Theoretical part of thesis informs about beginning of Czech prison service, describes imprisonment and work of specialist …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2012
Zveřejnit od: 10. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BURÝŠKOVÁ, Yveta. Postavení ústavu pro výkon zabezpečovací detence v současné penitenciární praxi. Brno, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe