Eva SOCHOROVÁ

Bakalářská práce

Revitalizace vodního toku Srpina v úseku ř. km 20,610-21,325

Revitalization of the Srpina River in the Reach km 20,610-21,325
Anotace:
Bakalářská práce ?Revitalizace vodního toku Srpina v ř. km 20,610 ? 21,325? je zaměřena na problematiku návrhu revitalizačních úprav malého vodního toku Srpina ve vybraném úseku. Srpina pramení a protéká Mosteckou pánví. Je pravostranným přítokem řeky Bíliny. Tok je silně antropogenně ovlivněn, stejně jako okolní krajina. Z důvodu těžby hnědého uhlí byla trasa toku v 80. letech minulého století přeložena …více
Abstract:
Bachelor thesis ?Revitalization of the Srpina River in the Reach km 20,610-21,325? deals with problems of restoration measures of small watercourses in chosen part of Srpina River. Srpina River springs and flows by Most Basin. It is a right affluent of Bilina River. Srpina watercourceses, as well as surrounding landscape, is strongly affected by human activities. As a result of coal mining in the eighties …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOCHOROVÁ, Eva. Revitalizace vodního toku Srpina v úseku ř. km 20,610-21,325. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství