Tomáš Chotěnovský

Bakalářská práce

Analýza vodácké turistiky řeky Vltavy ve vztahu k overturismu

Analysis of water tourism on the Vltava River in relation to overtoursim
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vodáckou turistikou na řece Vltavě. Hlavním cílem této práce je analýza vodácké turistiky a postavení cestovního ruchu na řece Vltavě se zaměřením na sezónní overturismus. V posledních letech se vodácká turistika stává v České republice fenoménem. Některé české řeky včetně Vltavy jsou zejména v letních měsících přeplněny vodáky. Pomocí vlastního dotazníkového šetření …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with water tourism on the Vltava River. The main aim of this study is to analyse water tourism and position of tourism industry on the Vltava River with a focus on seasonal overtourism. In recent years, water tourism has become a phenomenon in the Czech Republic. Some Czech rivers including the Vltava River are overcrowded with paddlers especially during the summer months …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Herget
  • Oponent: Monika Hilšerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75918

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj