Mgr. Kateřina Modrá

Diplomová práce

Translation Activism in the Czech Republic: Examples and Strategies

Translation Activism in the Czech Republic: Examples and Strategies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou překladatelského aktivismu v prostředí České republiky. Nejprve se věnuje definici překladatelského aktivismu, poté sleduje jeho příklady ve světě a určuje jeho pozici v rámci teorie překladu. Na základě dotazníku je vytvořena charakteristika překladatelských aktivistů a zhodnoceny jejich motivace a cíle. Práce obsahuje také popis organizací, které se v …více
Abstract:
This master’s thesis examines the phenomenon of translation activism within the context of the Czech Republic. It draws a definition of translation activism, looks at its examples and situates it within the translation studies. Based on a questionnaire, it characterizes translation activists and examines their motivations and objectives and it describes the organizations engaged in this activity both …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Seibertová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta