Bc. Eliška Sovová

Diplomová práce

Guerrilla marketing a jeho praktické využítí aneb Rošťáctví v knihovnách

Guerrilla Marketing and Its Practical Usage or Roguery in Libraries
Anotace:
Diplomová práce seznamuje nejprve se základy klasického marketingu, aby mohla následně knihovnám přiblížit Guerrilla marketing, který je více než vhodným marketingovým nástrojem pro malé organizace bez vysokých rozpočtů, jakými právě knihovny jsou. Práce charakterizuje základní znaky Guerrilla marketingu dle zakladatele J.C. Levinsona a poukazuje na změny, kterými Guerrilla marketing prošel do současné …více
Abstract:
Initially, my diploma thesis introduces the basis of classical marketing in order to present Guerrilla marketing to libraries. Guerrilla marketing is more than useful marketing device suitable for small organizations such as libraries. This thesis describes Guerrilla marketing basic features according to its founder J.C.Levinson and points out changes, which formed contemporary Guerrilla marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví