Bc. Daniela Kristeková

Diplomová práce

Detekce a charakterizace ostrova patogenity s geny edinB a etd u vybraných kmenů Staphylococcus aureus

Detection and characterization of a pathogenicity island with edinB and etd genes in selected strains of Staphylococcus aureus
Anotace:
Staphylococcus aureus je významný bakteriální patogen produkující množství faktorů virulence, které zahrnují také exfoliativní toxiny. Předmětem studia této práce bylo 15 klinických exfoliatin D-pozitivních kmenů izolovaných v různých českých nemocnicích v letech 2005 - 2013. U těchto kmenů byly studovány genetické vlastnosti související s jejich patogenetickou úlohou. Řešení bylo zaměřeno hlavně na …více
Abstract:
Staphylococcus aureus is a significant bacterial pathogen producing a number of virulence factors, including exfoliative toxins. This thesis focuses on analysing 15 clinical exfoliatin D-positive strains isolated in different Czech hospitals between 2005 and 2013. The strains were studied with regard to the genetic characteristics related to their pathogenicity role. The main emphasis was on the composition …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Vladislava Růžičková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Pavla Holochová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika