Bc. Gabriela Kolářová

Bakalářská práce

Využití poznatků psychologie u tiskové reklamy

Using of psychologist knowledge of printing advertisement
Anotace:
Reklama jako vybraná kreativní a realizační idea musí oslovit cílovou skupinu a poskytnout dosažení cílů, posílit positioning značky a to jednoduše, srozumitelně, neprodleně a podobou, která spotřebitele zaujme. Primárně musí být tento nápad též v jednotě s dlouhodobou strategií firmy a značky a s předešlými reklamními kampaněmi. V této práci se zaměřuji především na psychologii používanou v reklamě …více
Abstract:
The advertisment as a creative and implementing idea must address the target group and provide the achievement of the goals, simply and clearly strengthen the positioning of the brand and immediately using the form which will be intereresting to users/consumers. Primarily this idea have to be consistent with long time strategy of the company and the brand istself and also with the previous advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Adolf Vodrážka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní