Ondřej NEUŽIL

Bakalářská práce

Obraz Velké války v německé a rakousko-uherské ilustraci 1914-1918

Depiction of the Great War in German and Austro-Hungarian illustration between 1914 and 1918
Anotace:
Práce se věnuje vyobrazení první světové války v ilustracích německých a rakousko-uherských periodik. K sondě byly využity berlínský Deutsche Kriegszeitung a vídeňský Das interessante Blatt. Tento zdroj výtvarného umění je využit k analýze, jakým způsobem se společnosti obou zemí mohly seznamovat s obrazem první světové války a jak jeho vývoj mohl přispět k historické paměti na tento konflikt. Ke srovnání …více
Abstract:
Thesis concerns with the image of World War One in German and Austro-Hungarian illustration of periodicals. For this probe were used Deutsche Kriegszeitung from Berlin and Das interessante Blatt from Vienna. This source of visual arts is used for the purpose of analysis, in which way the societies of both countries could familiarize with the image of World War One and how its development could contribute …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEUŽIL, Ondřej. Obraz Velké války v německé a rakousko-uherské ilustraci 1914-1918. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta