Ondřej NEUŽIL

Bachelor's thesis

Obraz Velké války v německé a rakousko-uherské ilustraci 1914-1918

Depiction of the Great War in German and Austro-Hungarian illustration between 1914 and 1918
Abstract:
Práce se věnuje vyobrazení první světové války v ilustracích německých a rakousko-uherských periodik. K sondě byly využity berlínský Deutsche Kriegszeitung a vídeňský Das interessante Blatt. Tento zdroj výtvarného umění je využit k analýze, jakým způsobem se společnosti obou zemí mohly seznamovat s obrazem první světové války a jak jeho vývoj mohl přispět k historické paměti na tento konflikt. Ke srovnání …more
Abstract:
Thesis concerns with the image of World War One in German and Austro-Hungarian illustration of periodicals. For this probe were used Deutsche Kriegszeitung from Berlin and Das interessante Blatt from Vienna. This source of visual arts is used for the purpose of analysis, in which way the societies of both countries could familiarize with the image of World War One and how its development could contribute …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NEUŽIL, Ondřej. Obraz Velké války v německé a rakousko-uherské ilustraci 1914-1918. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta