Theses 

Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice – Veronika HRKALOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika HRKALOVÁ

Bakalářská práce

Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice

British cultural diplomacy in practice: British Council and its activities in the Czech Republic

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá kulturní diplomacií a jedním z mnoha možných nástrojů pro její šíření, zakládáním institucí přes které je možné kulturní diplomacii sířit. Instituce šířící kulturní diplomacii Velké Británie se nazývá British Council. V první teoretické části této práce popisuji všechny pojmy příbuzné s pojmem kulturní diplomacie a podrobně je vysvětluji. V druhé části práce navazuji s aktivitami British Council, jimiž se snaží ovlivnit vnímání Velké Británie v ostatních zemích světa. Prioritními oblastmi je zejména vzdělávání, umění, věda a společnost. Stěžejní část této práce se věnuje podrobnému popisu všech aktivit, do kterých je British Council zapojena v České republice.

Abstract: This Bachelor´s thesis is to focus on cultural diplomacy and one of many possible tools for its dissemination, establishing institutions through which cultural diplomacy can be spread. The institution that spreads British cultural diplomacy is called the British Council. In the first theoretical part of this thesis I describe all concepts related to the concept of cultural diplomacy and explain in detail. In the second part I follow the activities of the British Council, which attempt to influence the perception of Great Britain in other countries of the world. Priority areas include education, art, science and society. The main part of this thesis deals with a detailed description of all activities in which the British Council is involved in the Czech Republic.

Klíčová slova: kulturní diplomacie, měkká moc, veřejná diplomacie, propaganda, Britská rada, aktivity Britské rady, Britská rada v České republice, vzdělání, umění, věda, společnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=77019 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

HRKALOVÁ, Veronika. Britská kulturní diplomacie v praxi: Britská rada a její činnost v České republice. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:03, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz