Bc. Jakub Březina

Master's thesis

Asymetrické konflikty a hybridní válka

Asymmetric Conflicts and Hybrid Warfare
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou asymetrických a hybridních hrozeb, kterým Česká republika momentálně čelí. Primárním cílem práce bylo analyzovat asymetrické a hybridní hrozby a na základě zjištěných skutečností navrhnout možná opatření pro větší resilienci vůči těmto hrozbám. Sekundárním cílem bylo vyhodnotit současnou bezpečnostní situaci v Česku. Analýza hrozeb byla provedena pomocí …more
Abstract:
This diploma thesis deals with issues of asymmetric and hybrid threats that the Czech Republic is facing at present. The primary goal of this thesis was to analyse asymmetric and hybrid threats based on detected facts to suggest potential precautions for bigger resilience towards these threats. The secondary aim was to evaluate actual security situation in the Czech Republic. The threats analysis was …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2021

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Březina, Jakub. Asymetrické konflikty a hybridní válka. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Master programme / field:
Societal Security / Population Protection