Bc. Jakub Březina

Diplomová práce

Asymetrické konflikty a hybridní válka

Asymmetric Conflicts and Hybrid Warfare
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou asymetrických a hybridních hrozeb, kterým Česká republika momentálně čelí. Primárním cílem práce bylo analyzovat asymetrické a hybridní hrozby a na základě zjištěných skutečností navrhnout možná opatření pro větší resilienci vůči těmto hrozbám. Sekundárním cílem bylo vyhodnotit současnou bezpečnostní situaci v Česku. Analýza hrozeb byla provedena pomocí …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issues of asymmetric and hybrid threats that the Czech Republic is facing at present. The primary goal of this thesis was to analyse asymmetric and hybrid threats based on detected facts to suggest potential precautions for bigger resilience towards these threats. The secondary aim was to evaluate actual security situation in the Czech Republic. The threats analysis was …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Březina, Jakub. Asymetrické konflikty a hybridní válka. Uherské Hradiště, 2021. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Ochrana obyvatelstva