Daniela Černá

Diplomová práce

Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD

Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je "Komparace daňového základu korporátní daně ve vybraných zemích OECD." Hlavním cílem práce je porovnání legislativní úpravy základu daně z příjmu korporací a její vliv na daňové zatížení korporací v České republice, v Rakousku a na Kypru. Dílčími cíly jsou: Analyzování prvků základu daně z příjmů korporací v těchto zemích, zjištění úpravy odpisů v těchto zemích a zhodnocení …více
Abstract:
The subject of this thesis is "Comparison of the corporation tax base in selected OECD countries". The main objective is comparison of corporation tax base legislation and its impact on the tax burden of corporations in Czech Republic, Austria and Cyprus. Sub-objectives are: analyzing the elements of corporation tax base in these countries, finding out how the asset depreciation is regulated in these …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 9. 2010
  • Vedoucí: Lenka Láchová
  • Oponent: Alena Hartlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/24845