Bc. Monika Fantová

Diplomová práce

Prvky jižanské gotiky v dílech Flannery O'Connorové a Carson McCullersové.

Southern Gothic in the works of Flannery O'Connor and Carson. McCullers.
Abstract:
The main aim of this master thesis is to analyse the short stories of Flannery O'Connor and Carson McCullers with the attention being paid to the gothic elements of violence, loneliness and freakishness. Since the authors were the most prominent writers of the American Southern literature, the general characterization of the American South and its socio-historical context are provided. The theoretical …více
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je poskytnout analýzu povídek Flannery O'Connorové a Carson McCullersové se zaměřením na gotické prvky jakou jsou násilí, osamocení a podivínství. Vzhledem k tomu, že obě autorky jsou jedny z nejvýznamnějších spisovatelek americké jižanské literatury, zabývá se práce také obecnou charakteristikou amerického Jihu a jeho společensko-historickým kontextem. Dále se v …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fantová, Monika. Prvky jižanské gotiky v dílech Flannery O'Connorové a Carson McCullersové. . Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka

Práce na příbuzné téma