Bc. Eva Piškytlová

Diplomová práce

Srbsko v kontextu rozšíření Evropské unie a Severoatlantické aliance

Serbia in the context of EU and NATO enlargement.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá srbskou zahraniční politikou, konkrétně euro-atlantickou integrací Srbska. Práce se soustředí na vývoj vztahů země s Evropskou unií a Severoatlantickou aliancí a analyzuje faktory, které Srbsko předurčují pro vstup do EU a NATO, stejně jako faktory, které Srbsku euro-atlantickou integraci komplikují. Cílem práce je zodpovědět, zdali je Srbsko klíčovou zemí pro udržení celkové …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the Serbian foreign policy, namely the Euro-Atlantic integration of Serbia. Thesis is focused on Serbian relations with the European Union and NATO and analyzes factors that predispose Serbia to join the EU and NATO, as well as factors that can ruin Serbian Euro-Atlantic path. The aim of the thesis is to answer whether Serbia is a key country for maintaining the overall stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií