Theses 

Volný pohyb služeb a finanční trh v Evropské unii – Bc. Adam Hedvík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adam Hedvík

Bakalářská práce

Volný pohyb služeb a finanční trh v Evropské unii

Free Movement of Services and Financial Market in the European Union

Anotace: Předmětem bakalářské práce “Volný pohyb služeb a finanční trh v Evropské unii” je analýza právní úpravy a vztahů na finančním trhu v Evropské unii. První část práce se zabývá právní úpravou volného pohybu služeb a rozlišení práva na usazování a práva poskytovat služby. Druhá část je zaměřena na finanční systém, finanční trh a subjekty, které na finančním trhu vystupují. V poslední části je analyzována vnitrostátní i přeshraniční právní úprava pro poskytování služeb na finančním trhu se zaměřením na bankovní licenci a Jednotnou evropskou licenci s názory de lege ferenda.

Abstract: The goal of submitted thesis “Free Movement of Services and Financial Market in the European Union” is to analyze legislation and relations at financial market of European union. The first chapter is focused on legislation of free movement of services and the difference between freedom of establishment and freedom of providing services. The second chapter describes financial system, financial market and subjects operating on financial market. The last chapter of thesis analyzes national and over-border legislation of providing services on financial market with detail of banking license and Single european license added on opinions de lege ferenda.

Klíčová slova: Volný pohyb služeb, finanční systém, finanční trh, finanční služby, Evropská unie, Free movement of services, financial system, financial market, financial services, European union

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 06:43, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz