Bc. Adam Hedvík

Bakalářská práce

Volný pohyb služeb a finanční trh v Evropské unii

Free Movement of Services and Financial Market in the European Union
Anotace:
Předmětem bakalářské práce “Volný pohyb služeb a finanční trh v Evropské unii” je analýza právní úpravy a vztahů na finančním trhu v Evropské unii. První část práce se zabývá právní úpravou volného pohybu služeb a rozlišení práva na usazování a práva poskytovat služby. Druhá část je zaměřena na finanční systém, finanční trh a subjekty, které na finančním trhu vystupují. V poslední části je analyzována …více
Abstract:
The goal of submitted thesis “Free Movement of Services and Financial Market in the European Union” is to analyze legislation and relations at financial market of European union. The first chapter is focused on legislation of free movement of services and the difference between freedom of establishment and freedom of providing services. The second chapter describes financial system, financial market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta