Bc. Aneta Trkalová

Master's thesis

Analýza zavádění nového výrobku (nebo služby) na trh České republiky

Analysis of the introduction of a new product (or services) on the market of the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou zavádění nového výrobku na trh České republiky. Cílem práce je sběr zdrojových dat od soukromé společnosti Crussis electrobikes s.r.o. pro analýzu zavádění nového výrobku na český trh. Zkoumaná společnost zavedla v roce 2014 na český trh nový produkt, kterým je elektrokolo. Získaná data jsou pomocí základního statistického třídění zobecněna pro účely dalšího …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the introduction of a new product on the market of the Czech Republic. The aim of this work is to collect source data from the private company Crussis electrobikes s.r.o. to analyze the introduction of a new product on the Czech market. In 2014, the investigated company introduced a new product to the Czech market, which is an electric bike. The data obtained …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Dr. Ing. Sylva Skupinová
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze

Institute of Hospitality Management in Prague

Master programme / field:
Gastronomy , Hospitality Management and Tourism / Hospitality and Spa Management (Study in Czech)