Mgr. Abdul Karim Al-Fadhli, Ph.D.

Doctoral thesis

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (cévní mozková příhoda)

Autonomic Nervous System in patient with Neurological Disease (ischemic cerebrovascular stroke)
Abstract:
Dizertační práce se zabývá testováním stavu nemocných v průběhu 3-měsíční rehabilitace u pacientů v subakutní fázi cévní mozkové příhody. Využili jsme testů hodnotících poruchu funkce, aktivitu a disabilitu u cévní mozkové příhody. Dále jsme se zabývali hodnocením dysfunkce autonomního nervového systému u pacientů 2-5 let po cévní mozkové příhodě. Stav autonomního nervového systému byl hodnocen pomocí …more
Abstract:
Dissertation thesis deals with evaluation of the functional state of patients with stroke in subacute phase during 3-month rehabilitation. We used the tests evaluating impairment, activity and disability. We evaluated the dysfunction of autonomic nervous system in patients 2-5 years after ischemic cerebrovascular stroke. Using heart rate variability and baroreflex sensitivity. The state of autonomic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2011
  • Supervisor: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta