Mgr. Abdul Karim Al-Fadhli, Ph.D.

Disertační práce

Autonomní nervový systém u pacientů s neurologickým onemocněním (cévní mozková příhoda)

Autonomic Nervous System in patient with Neurological Disease (ischemic cerebrovascular stroke)
Anotace:
Dizertační práce se zabývá testováním stavu nemocných v průběhu 3-měsíční rehabilitace u pacientů v subakutní fázi cévní mozkové příhody. Využili jsme testů hodnotících poruchu funkce, aktivitu a disabilitu u cévní mozkové příhody. Dále jsme se zabývali hodnocením dysfunkce autonomního nervového systému u pacientů 2-5 let po cévní mozkové příhodě. Stav autonomního nervového systému byl hodnocen pomocí …více
Abstract:
Dissertation thesis deals with evaluation of the functional state of patients with stroke in subacute phase during 3-month rehabilitation. We used the tests evaluating impairment, activity and disability. We evaluated the dysfunction of autonomic nervous system in patients 2-5 years after ischemic cerebrovascular stroke. Using heart rate variability and baroreflex sensitivity. The state of autonomic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta