Bc. Radka Chybová

Bachelor's thesis

Lidská práva a základní svobody

Human Rights and Fundamental Freedoms
Abstract:
Lidská práva a základní svobody hrají nesmírně důležitou úlohu v životě každé demokratické společnosti. Tato práva a svobody jsou typické pro svoji křehkost a jsou velmi náchylná ke zneužití. Je tedy nutné neustále diskutovat o jejich ochraně, formě a mechanismu výkonu. Tématem této bakalářské práce je ochrana lidských práv a základních svobod. Předkládaná bakalářská práce vymezuje základní pojmové …more
Abstract:
Human rights and fundamental freedoms are undoubtedly the key point in the life of democratic society. These rights and freedoms are typical for its fragility as they are easily abused. Therefore, there is great necessity to discuss continuously about their protection, form and mechanism of enforcement. The topic of this bachelor thesis is HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS. The present thesis defines …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: JUDr. Elona Khalaila, PhD.
  • Reader: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS