Bc. Lucie Ondráková

Diplomová práce

Časopis Radical Software jako průsečík mezi uměním, technologií a mediálním aktivismem v 70. letech.

The Journal Radical Software as an Intersection of Art, Technology and Media Activism in the 70’s.
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá pozicí časopisu Radical Software vycházejícího v první polovině 70. let jako hlavní komunikační kanál nově vznikající video komunity ve Spojených státech amerických. Práce představuje vznik periodika zasazeného do sociopolitického kontextu dané doby a významné myšlenkové koncepty, ze kterých vychází. Práce si klade za cíl charakterizovat obsahové zaměření periodika …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the position of the journal Radical Software that was being published in the early 70s as the main communication channel of newly created video community in the United States. The thesis describes the origin of the journal set in the socio-political background and the influential theoretical concepts on which it is based. The aim of the thesis is to give a description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr. Barbora Šedivá, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií

Práce na příbuzné téma