Jingyuan Liu

Master's thesis

Comparison of the Personal Income Tax in Selected Countries

Comparison of the Personal Income Tax in Selected Countries
Abstract:
The aim of this thesis is to compare personal income tax on selected types of taxpayers in selected countries with a focus on income based on personal income tax legislation in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Hong Kong, India, and Indonesia. The first part will focus on the characteristics of personal income tax. This chapter will also describe social security contributions …more
Abstract:
The aim of this thesis is to compare personal income tax on selected types of taxpayers in selected countries with a focus on income based on personal income tax legislation in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Hong Kong, India, and Indonesia. The first part will focus on the characteristics of personal income tax. This chapter will also describe social security contributions …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2019
  • Supervisor: Karolina Lisztwanová
  • Reader: Kateřina Krzikallová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance