Jingyuan Liu

Master's thesis

Comparison of the Personal Income Tax in Selected Countries

Comparison of the Personal Income Tax in Selected Countries
Anotácia:
The aim of this thesis is to compare personal income tax on selected types of taxpayers in selected countries with a focus on income based on personal income tax legislation in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Hong Kong, India, and Indonesia. The first part will focus on the characteristics of personal income tax. This chapter will also describe social security contributions …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to compare personal income tax on selected types of taxpayers in selected countries with a focus on income based on personal income tax legislation in Thailand, Vietnam, Laos, Cambodia, Philippines, Malaysia, Singapore, Hong Kong, India, and Indonesia. The first part will focus on the characteristics of personal income tax. This chapter will also describe social security contributions …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2019
  • Vedúci: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Kateřina Krzikallová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Master programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance