Anna Höschlová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Problematika alkoholismu se zaměřením na alkoholismus u žen

Anotace:
Anotace: Ve své práci jsem se zabývala problémem alkoholismu. Zvlášť jsem se zaměřila na problematiku zneužívání alkoholu v ženské populaci. Cílem mojí práce je ukázat historii alkoholismu obecně, fáze jeho vývoje, společenské a zdravotní dopady a také způsoby léčby této závislosti a na základě obecné charakteristiky se zaměřit na popis některých příčin a specifik u ženského alkoholismu, v neposlední …více
Abstract:
Abstract: In my work I dealt with the topic of alcoholism. Especially, I focused on alcohol abuse problems in female population. The goal of my work is to introduce the history of alcoholism in general, to describe its development stages, health and social impacts and also ways of treatment of this addiction. Based on the general characteristic the work focuses on the description of the causes of female …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Hubertová
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

vyšší odborný program / obor:
Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie