Radek SVAČINA

Bakalářská práce

Metoda konečných diferencí

Finite difference method
Anotace:
Cílem bakalářské práce je nastudovat hlavní principy metody konečných diferencí, aplikovat tuto metodu na konkrétní úlohy a sestavit vlastní programy v matematickém softwaru Matlab.
Abstract:
The aim of the bachelor's thesis is to study the main principles of finite difference methods, applied this method to the specific tasks and compile own programs in the mathematical software Matlab.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVAČINA, Radek. Metoda konečných diferencí. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Matematika a její aplikace