Theses 

Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních – Lucie Doležalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucie Doležalová

Bakalářská práce

Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních

Voluntary work in medical centres

Anotace: Práce je zaměřena na dobrovolnictví ve zdravotnictví. Můžeme zde nalézt znaky a dělení dobrovolné činnosti, dozvíme se něco o dobrovolníkovi a významu dobrovolnictví. Popisuje, jakou práci mohou dobrovolníci vykonávat ve zdravotnictví a jaká to může nést rizika. Zabývá se též metodikou práce s dobrovolníky. Ve výzkumné části se zjišťuje, zda se pracovníci zdravotnického zařízení podílejí na dobrovolnickém programu a zda spolupracují s dobrovolníky. Je zde také popsáno, jak koordinátoři definují dobrovolnický program v jednotlivých zdravotnických zařízeních.

Abstract: This paper directs on volunteering in health care. We can find there the characters and divisions of volunteering; we learn something about volunteer and the importance of volunteering. The paper describes what volunteers can do in health care and what risks it can carry. It also engages the methodology of cooperation with volunteers. Research part determines whether staff in health facility involved in the voluntary program and if they cooperate with volunteers. There is also described how coordinators define voluntary program in given medical centres.

Klíčová slova: dobrovolnictví, dobrovolník, zdravotnická zařízení, metodika práce s dobrovolníky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24600 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Jak správně citovat práci

Doležalová, Lucie. Dobrovolnictví ve zdravotnických zařízeních. Pardubice, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:33, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz