Bc. Mariya Kolomeyets

Bakalářská práce

Platební karty

Payment Cards
Anotace:
Hlavním učelem bakalářské práce je analýza trhu platebních karet v Kazachstánu. K dosažení tohoto cíle, je třeba řešit tyto úkoly: Srovnat tento trh platebních karet s dalšími dvěma zeměmi: Ruské federace a České republiky. Prozkoumat hlavní charakteristiky platebních kart. Prostudovat teoretické otázky vzniku a rozvoj elektronických peněz v systému plastových karet. Při řešení problémů v této práci …více
Abstract:
The main purpose of my thesis is the analysis of the payment cards market in Kazakhstan. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: Compare this payment card market with the other two countries - the Russian Federation and the Czech Republic. Consider the main characteristics of payment cards. Study the theoretical issues of the formation and development of electronic money …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Marcela Soldánová
  • Oponent: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management v anglickém jazyce