Tereza Bošková

Diplomová práce

Finanční vykazovaní stavebních smluv podle ČÚS, IFRS a US GAAP

Financial reporting of long-term contracts under czech accounting regulations IFRS and US GAAP
Anotace:
Diplomová práce se zabývá specifiky pro vykazování a zachycení stavebních smluv v účetních výkazech podle českých účetních předpisů, standardů IFRS a amerických GAAP. Jedná o smlouvy, které jsou zakázkového typu, tudíž se nejedná o sériovou výrobu a jsou dlouhodobé, proto většinou jejich výroba vstupuje do více účetních období. V roce 2018 vejdou v platnost nové standardy pro zachycení Výnosů ze smluv …více
Abstract:
This diploma thesis deals with specifics for reporting of construction contracts in financial statements according to czech accounting regulations, IFRS and US GAAP. These are contracts that are custom-made, so they are not serial production and they are long-term, so most of their production goes into more accounting periods. In 2018, new Standards for Recognition of Revenue from contracts with customers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 10. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Jana Roe
  • Oponent: Jan Molín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70913