Bc. Alena Borková

Diplomová práce

Možnosti hlasové terapie u funkčních poruch hlasu

Voice Therapy Possibilities For Functional Voice Disorders
Anotace:
V diplomové práci se zabývám možnostmi hlasové terapie u jedinců s funkčními poruchami hlasu. Východisko pro úspěšnou hlasovou terapii je v poznání zdravého hlasového ústrojí, jakož i v pochopení jeho správné funkce. Proto se ve své práci zabývám stavbou hlasových orgánů a jejich fyziologií, prevencí poruch hlasu (hlasovou hygienou). Je nutné brát v úvahu rozdílnost dětského a dospělého hlasu, což …více
Abstract:
The diploma thesis deals with voice therapy possibilities for individuals with functional voice disorders. For a voice therapy to be effective, knowledge of the voice organs and their correct functionality is necessary. For this reason we concern ourselves with both the voice organs' anatomy and physiology, and also with voice disorder prevention (voice hygiene). Differences between children's and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika