Josef Procházka

Diplomová práce

Kryptoanalýza klasických šifrovacích algoritmů

Cryptanalysis of Classical Cryptographic Algorithms
Anotace:
Cílem diplomové práce je návrh a implementace aplikace, která bude schopna šifrování a dešifrování vybranými historickými metodami a dále kryptoanalýzy šifrových textů, vytvořených danými metodami. První část se věnuje známým šifrám a jejich principům. Druhá část popisuje kryptoanalytické metody pro substituční a transpoziční šifry. Poslední část již pojednává o vytvořené aplikaci, kde popisuje její …více
Abstract:
The aim of this thesis is to design and implement an application that will be able to encrypt and decrypt texts using chosen historical methods and also to perform cryptoanalysis of the cipher texts created by these methods. The first part of this thesis is focused on known ciphers and their principles. The second part describes cryptoanalytical methods for substitution and transposition ciphers. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 8. 2019
  • Vedoucí: Eliška Ochodková
  • Oponent: Jiří Dvorský, Jiří Dvorský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informační a komunikační bezpečnost